Polityka prywatności

Poczta
Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze nie spamuje kont. Okresowo możemy wysłać e-mail informacyjny, ofertę specjalną czy informacje konkursowe. Nie sprzedajemy ani nie użyczamy informacji o klientach, w tym adresów e-mail, innym podmiotom czy osobom.

Zastrzeżenia
Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające z serwisu obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej Wydawnictwa.

Rejestracja, dane osobowe
W formularzu zamówienia należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres placówki, poprawny i prawdziwy adres e-mail. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) dla celów realizacji zamówienia przez Oficynę MM. Poza formularzem zamówienia dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach naszego Wydawnictwa.
Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze przetwarza dane użytkownika za jego zgodą, m.in. w celu wysyłania zamówionych produktów, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej, akcji mailingowych. Dane te pomagają w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym - doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Wiedząc, do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.
Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zamówień.

Pliki Ciasteczek
Na serwisach internetowych Oficyny MM są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Obowiązek informacyjny
Klauzula dla Klientów wydawnictwa
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu